این تپه هر روز و شب خواب مرگ می بیند.

امن ترین مکان برای غارت قاچاقچیان ،تپه های تاریخی هستند و بیرحمانه مورد دستبرد قرار می گیرند. تپه کلار مازندران در چالوس شاید امن ترین مکان برای چپاول گنجینه های تاریخی هزاره دوم قبل از میلاد باشد که همواره دستخوش غارت قرار دارد.این تپه آن‌قدر برای قاچاقچیان امن شده که نیازی نیست با واهمه برای غارت میراث شش‌هزارساله به سراغ این منطقه بروند. این ذخیره گاه باستانی هر روزبه یغما می‌رود.قدمت این تپه به قریب شش هزار و بیش از پنج هزار سال می‌رسد و آثار مربوط به عصر مفرغ قدیم تا دوران اسلامی در تپه کلار وجود دارد.حریم تپه کلار که ۲۰۰ متر مشخص‌شده حالا این روزها آن‌قدر ساخت‌وسازها به آن نزدیک شده که متأسفانه فاصله این ساخت‌وسازها در بیشتر پیرامونش به کمتر از ۱۰۰ متر هم رسیده و هرلحظه این تپه کلاراست که با بی توجهی مسئولان منطقه، مرگ تدریجی خود را در خواب می‌بیند.

منبع : گنجه و گنجینه |درون تپه کلار مربوط به هزاره دوم قبل از میلاد در چالوس غارت شده است.شمارهٔ ثبت۴۸۹
برچسب ها : کلار ,غارت ,برای غارت ,مکان برای ,ترین مکان